menu

REKONSTRUKCE PALACKÉHO STEZKY

Více než stoletá trasa prošla v období 2021–2022 v blízkosti hradní zříceniny Navarov, v úseku Rusalka – ústí Černého potoka revitalizací. Společnými silami lidí dobré vůle se dokázala vrátit důstojná podoba této části Palackého stezky tak, aby bylo umožněno její další bezpečné užívání.

ZÁMĚR

Revitalizační práce započaly průzkumem odborníků z oboru statiky a dynamiky staveb na místě, technickými zprávami, posudky a skicováním vybraných míst záměru obnovy Palackého stezky.

POSUDKY

V květnu roku 2021 byl zpracován statický posudek autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb a statiky, na základě kterého byla vypracována projektová dokumentace opravy stezky, ke které se vyjádřili pracovníci odboru životního prostředí KÚ v Liberci a také pověřený pracovník Povodí Labe, s.p. a sdělili podmínky, za kterých může probíhat plánovaná oprava.

PROJEKT

Zároveň byly vypracovány stavebně-konstrukční projekty jednotlivých pozemních staveb a navrhované stavební úpravy v souhrnné technické zprávě včetně statických výpočtů.