menu

HISTORIE PALACKÉHO STEZKY

Výňatek ze stati 25 let Odboru klubu čs. turistů ve Velkých Hamrech, 1911–1936.

… Úkolem nově založeného Odboru klubu čsl. turistů ve Velkých Hamrech bylo, připravovati půdu čs. turistice v krajině dosud turisty zanedbávané, otevříti dosud nepřístupné údolí říčky Kamenice od Riegrovy stezky u Spálova do Velkých Hamrů, údolí úchvatných krajinných krás a uskutečniti tím spojení Českého ráje s Jizerskými horami a pohořím Krkonoš. Dne 19. března 1911 svolána byla za účelem založení odboru veřejná schůze, při níž se přihlásilo 30 členů a zvolen zatímní výbor.

… Jako první etapa výstavby stezky zadáno bylo 29. dubna 1912 podnikateli zemních prací Josefu Vlasákovi z Velkých Hamrů provedení stezky z Plavů přes Zlatník kolem zřícenin hradu Navarova ke kamennému mostu v Navarově. Délka stezky z Plavů do Navarova měří 3.130 m a provedena byla částečně v hliněném terénu, částečně ve skále a z velké části jako kamenná rovnanina podél levého břehu řeky Kamenice. Práce byla velmi obtížná ve velmi nepřístupném terénu. Náklad na stezku obnášel K 7.028,90 na kterýžto byla na základě intervencí Dr. Kramáře poskytnuta subvence Ministerstva veřejných prací ve Vídni v částce K 2.000,–.

Stezkou tou byl otevřen české turistice kousek ráje, který jistě patří mezi nejkrásnější naší domoviny…

Stavba stezky byla umožněna vzácným porozuměním, jak samosprávných korporací, tak i jednotlivců, kteří věnováním tento počin podpořili…

Otevření stezky, která byla nazvána Palackého bylo 4. srpna 1912 oslaveno v nádherné přírodě u rozvalin hradu Navarova velkou slavností, která se skvěle vydařila…

Druhá etapa stezky od kamenného mostu v Navarově do Jesenného byla zadána v roce 1914. Byla taktéž velmi obtížná, část stezky musila býti provedena na železných nosičích s dřevěnými pražci…

Hned po ukončení stavby stezky spěly k nám proudy turistů aby poznaly krásy Palackého stezky a všichni byli nádhernou scenérií okouzleni…